Deel

Wijzigingen inkomsten- en loonbelasting 2021

Per 1 januari 2021 zijn er een aantal zaken gewijzigd in de inkomsten- en loonbelasting. In dit artikel kunt u een overzicht vinden van de maatregelen in het pakket Belastingplan 2021 met betrekking tot de inkomsten- en loonbelasting. Lees wat dit voor u betekent.

Verlaging vrije ruimte werkkostenregeling 

De werkkostenregeling bepaalt de ruimte waarbinnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers kunnen geven, zonder dat deze belast worden, de zogenoemde vrije ruimte. Sinds 1 januari 2020 geldt per werkgever een vrije ruimte van 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000, vermeerderd met 1,2% van het restant van de loonsom. In het kader van de corona maatregelen is eerder goedgekeurd dat over 2020 de vrije ruimte wordt verhoogd tot 3% over de eerste € 400.000. Dit is nu wettelijk vastgelegd. De verruiming moet het voor werkgevers makkelijker maken om hun werknemers in de moeilijke corona tijd een extraatje te kunnen geven. Per 1 januari 2021 is de vrije ruimte voor de loonsom vanaf € 400.000 echter verlaagd van 1,2% naar 1,18%. Dit is geen tijdelijke maatregel, maar heeft als doel de verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten te bekostigen. 

De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedroeg in 2020 kort gezegd 1,7% van de loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. In 2021 is het percentage in deze tweede schijf teruggebracht van 1,2% naar 1,18%. 

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (AHK) stijgt met € 126 naar € 2.837 voor inkomens tot € 21.043, en bouwt af tot aan jaarinkomens van € 68.507. Door een extra verhoging van de AHK neemt het besteedbaar inkomen toe voor mensen met een inkomen tot € 68.507. De AHK bouwt af voor inkomens tussen € 21.043 en € 68.507, waardoor lagere inkomens het meeste profiteren van de verhoging van de AHK. 

Basistarief inkomstenbelasting 

Het basistarief voor het inkomen tot en met € 68.507 is verlaagd met 0,25 procentpunt naar 37,10 procent. Het toptarief blijft 49,50 procent. 

Arbeidskorting 

De arbeidskorting stijgt voor alle werkenden met een arbeidsinkomen tot € 105.736. Deze korting hangt af van het arbeidsinkomen en kent drie knikpunten. Het maximumbedrag aan arbeidskorting stijgt met € 184, € 242 en € 386 tot respectievelijk € 463, € 3.837 en € 4.205 bij deze drie knikpunten. 

Minimumloon omhoog 

Twee keer per jaar, in juli en januari, wordt het minimumloon bijgesteld. Vanaf januari 2021 bedraagt het minimumloon €1684,80  bruto per maand. Dat is een stijging van € 4,80 ten opzichte van juli. 

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2021)
21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33

Zelfstandigenaftrek

De komende jaren wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd naar € 3240 in 2036. Komend jaar is deze verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

De afdrachtvermindering zodat bedrijven kunnen investeren in hun middelen bedraagt 3,9 procent voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar. Voor het investeringsbedrag boven € 5.000.000 is dat 1,8 procent. Deze afdrachtvermindering is van toepassing op investeringen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000 per aanvraag.

Tarieven box 3

Het heffingsvrije vermogen is verhoogd van € 30.846 naar € 50.000 (en € 100.000 voor fiscaal partners). De schijfgrenzen zijn aangepast. Ook is het forfaitaire rendement is bijgewerkt aan de hand van de recente gemiddeld behaalde rendementen op sparen en beleggen. Het rendement over sparen daalt van 0,07 naar 0,03 procent en het rendement over beleggingen stijgt van 5,28 naar 5,69 procent. Daarnaast stijgt het belastingtarief op het inkomen uit sparen en beleggen van 30 naar 31 procent.

Meer informatie over loonbelasting?

Administratiekantoor Heylo is altijd op de hoogte van wijzigingen in loonbelasting en nieuwe wet- en regelgeving. Wij zijn gespecialiseerd in administratie en belastinghulp voor zzp’ers en mkb’ers, waardoor wij altijd het meeste voordeel voor u kunnen behalen. Bekijk onze diensten hier of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.