Deel

Wijzigingen inkomsten- en loonbelasting 2022

Per 1 januari 2022 zijn er een aantal zaken gewijzigd in de inkomsten- en loonbelasting. In dit artikel kunt u een overzicht vinden van de maatregelen in het pakket Belastingplan 2022 met betrekking tot de inkomsten- en loonbelasting. Lees wat dit voor u betekent.

Omzetbelasting (btw)

Heeft u per kalenderjaar minder dan € 20.000 euro omzet? Dan kunt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). U brengt geen btw meer in rekening aan uw klanten, maar kunt ook geen betaalde btw verrekenen. We adviseren u daarom graag over de vraag of deze regeling voor u interessant is.

Ondernemersaftrek 2022

Voldoet u aan het urencriterium van 1.225 in het bedrijf gewerkte uren? Dan komt u als zelfstandige in aanmerking voor de ondernemersaftrek. Een belangrijk onderdeel hiervan is de zelfstandigenaftrek. Om het verschil in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers te verkleinen wordt de zelfstandigenaftrek voor ondernemers volgens het in december 2021 gepresenteerde regeerakkoord afgebouwd tot € 1.200 in 2030. De reeds ingezette afbouw wordt versneld en verder doorgezet, in jaarlijkse stappen van € 650. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog € 6.310.

Is uw belastbaar inkomen 69.398 euro of meer? Dan kunt u uw persoonlijke aftrekposten zoals de ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling, betaalde hypotheekrente en persoonsgebonden aftrek niet meer tegen het tarief in de hoogste belastingschijf in aftrek brengen. Het maximale tarief voor aftrek is dit jaar beperkt tot 40%, tegen 43% in 2021. Dat tarief wordt bij het invullen van de belastingaangifte automatisch berekend. Deze aftrekbeperking geldt niet voor toevoeging aan de oudedagsreserve (OR), de lijfrenteaftrek en premieaftrek arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Gerichte vrijstelling vergoeding thuiswerkkosten

Per 1 januari 2022 is er een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van thuiswerkkosten geïntroduceerd van € 2 per dag als een werknemer geheel of gedeeltelijk thuiswerkt. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over het aantal dagen waarop de werknemer thuis zal werken. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. De vaste vergoeding behoeft geen aanpassing als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Dit volgt uit de 128-dagenregeling

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (AHK) stijgt in 2022 met € 51 tot € 2.888 voor inkomens tot € 21.317. De AHK bouwt af tussen € 21.317 en € 69.398, waardoor alleen inkomens onder de € 69.398 profiteren van de verhoging van de AHK.

Basistarief inkomstenbelasting omlaag in 2022

In 2022 is het basistarief van 37,10% voor het inkomen tot en met € 69.398 verlaagd met 0,03 procentpunt naar 37,07%. Het toptarief wijzigt niet en blijft 49,50%.

Arbeidskorting 

De arbeidskorting is met maximaal € 212 verhoogd voor alle werkenden met een arbeidsinkomen tussen de €36.649 en €109.345. De arbeidskorting wordt in drie verschillende stappen opgebouwd en vervolgens weer afgebouwd. Het afbouwpercentage wordt verlaagd van 6,00% naar 5,86%.

Tarieven box 3 (belastbaar inkomen uit spaar- en belegd vermogen)

Ten eerste is het heffingsvrije vermogen per 1 januari 2022 verhoogd van € 50.000 naar € 50.650 (en € 101.300 voor fiscaal partners). De schijfgrenzen worden aangepast en het forfaitaire rendement wordt bijgewerkt aan de hand van de recente gemiddeld behaalde rendementen op sparen en beleggen. Ten tweede daalt het rendement over sparen (rendementsklasse I)  van 0,03% naar -/- 0,01% en het rendement over beleggingen (rendementsklasse II) van 5,69% naar 5,53%. Ten slotte blijft het belastingtarief op het inkomen uit sparen en beleggen 31%. De uitkomsten voor het rendement in de vermogensschijven zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Het hogere heffingsvrije vermogen heeft geen gevolgen voor vermogenstoetsen van inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen.

Box 3 in 2022 Schijf 1: van € 0 tot en met € 50.650 Schijf 2: van € 50.650 tot en met € 962.350 Schijf 3: meer dan

€ 962.350

Weging rendementsklasse I (-0,01%) 67% 21% 0%
Weging rendementsklasse II (5,53%) 33% 79% 100%
Rendement per schijf in 2022 1,82% 4,37% 5,53%

Meer informatie over inkomsten- en loonbelasting?

Administratiekantoor Heylo is altijd op de hoogte van wijzigingen in inkomsten- en loonbelasting en nieuwe wet- en regelgeving. Wij zijn gespecialiseerd in administratie en belastinghulp voor zzp’ers en mkb’ers, waardoor wij altijd het meeste voordeel voor u kunnen behalen. Bekijk onze diensten hier of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.