Deel

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2021 voor het MKB?

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de belangrijkste plannen voor 2022. Het komende jaar betaalt u minder inkomstenbelasting in de eerste schijf. Minder gunstig is de daling van de zelfstandigenaftrek. De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt. Lees in dit kennisbankartikel wat er verandert in 2022 voor het mkb.

1. Daling inkomstenbelasting gunstig voor mkb’ers

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot € 69.398) daalt van 37,1 naar 37,07%. Dit geldt voor ondernemers jonger dan de AOW-leeftijd. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022.

2. Bijtelling elektrische auto gaat omhoog 

De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12% naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%.

3. Minder belastingvoordeel door daling zelfstandigenaftrek 

De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met € 360 van € 6.670 naar € 6.310. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar u belasting over betaalt wordt hoger en betaalt dus meer inkomstenbelasting.

Over uw inkomen vanaf € 69.398, de tweede schijf in de inkomstenbelasting, betaalt u 49,5% belasting. Van de zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijgt u in deze schijf maar 40% terug. Dat was in 2021 nog 43%.

Wilt u meer weten over de zelfstandigenaftrek? Lees het in dit kennisbankartikel.

4. Financieel voordeel door verruimd begintarief vennootschapsbelasting

In 2022 betaalt u 15% vennootschapsbelasting over de eerste € 395.000 winst. Dat is een verlenging van de eerste schijf met € 150.000 ten opzichte van 2021. Over de winst boven € 395.000 blijft het tarief 25%. 

Bereikt uw bv in 2022 dit verruimde winstbedrag, dan levert dat uw bv een voordeel op van 10% over € 150.000. Keert u dit bedrag van € 15.000 uit aan uzelf, dan blijft daar na aftrek inkomstenbelasting (box 2) nog bijna € 11.000 van over.

6. Verliezen verrekenen VPB wordt verruimd en beperkt

Verliezen binnen uw bv mag u vanaf 2022 in tijd onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren (carry forward). De maximumtermijn is nu nog 6 jaar. In een volgend boekjaar mag u 1 miljoen euro verrekenbaar verlies met de winst verrekenen. Daarna mag u een eventueel resterend verrekenbaar verlies tot een hoogte van 50% met de resterende winst verrekenen. Het restant mag dan naar een volgend boekjaar. De termijn van 1 jaar terug (carry back) blijft ongewijzigd.

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Hulp nodig met uw belastingen?

Niet iedereen heeft de tijd of kennis om zich te verdiepen in complexe belastingzaken. Administratiekantoor Heylo is gespecialiseerd in administratie en belastinghulp voor zzp’ers en mkb’ers. Wij helpen u graag! Bekijk onze diensten hier of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.